3.0 Star (Above Average) · Korean · South Korea · Thriller

232. OFFICE (SOUTH KOREA/THRILLER/2015)

🔺 കിം ബയോങ്ങ് ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികളെല്ലാം ക്യത്യസമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കുന്ന കിം അന്നേ ദിവസം വളരെ നിരാശനായാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. പിറ്റേ ദിവസം ഓഫീസിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു. പ്രായമായ അമ്മയും ഭാര്യയും മകനുമടങ്ങുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തെ കിം ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതായിരുന്നു ആ വാർത്ത. സ്വതവേ സൗമ്യനും സന്തോഷവാനുമായിരുന്ന കിം എന്തിനായിരുന്നു ആ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത്?

🔸MOVIE : OFFICE (2015)
🔸COUNTRY : SOUTH KOREA
🔸GENRE : THRILLER
🔸DIRECTION : HONG WON CHAN

🔻 ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ തട്ടകമായ സൗത്ത് കൊറിയൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന പ്ലോട്ടുമായി വന്ന ഓഫീസ് എന്ന ചിത്രം ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. നല്ല ഒരു വിഷയം മികച്ച അഭിനേതാക്കളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റും കരുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായി കൊറിയൻ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് വലിയ സംഭവമായി തോന്നില്ലെങ്കിലും ഒട്ടും ബോറടിക്കാതെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ചിത്രമാണ് ഓഫീസ്. മറ്റൊരാളുടെ തകർച്ച സ്വന്തം വിജയമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഓഫീസും കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളിൽ പലർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നത് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറാണ്. ദി ഹോസ്റ്റ് എന്ന കൊറിയൻ മോൺസ്റ്റർ ചിത്രത്തിൽ ബാലനടിയായി അഭിനയിച്ച ഗോ ആ സങ്ങിന്റെ മികച്ച പെർഫോർമൻസ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ത്രില്ലർ പ്രേമികൾ കാണാൻ മടിക്കണ്ട.

🔺RATING : 3/5

🔻Trivia : കൊറിയൻ ചിത്രങ്ങളിലെ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതലും കഴിവില്ലാത്തവരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാവാം? ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പൊലീസ് സംവിധാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൗത്ത് കൊറിയ എന്നതും കൂടി അതോടൊപ്പം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Movie Review Post No. 232
@ http://www.amazingcinemareviews.wordpress.com

©️ PRADEEP V K

Advertisements
3.5 Star (Good) · Italian · Italy · Thriller

226. A GIRL IN THE FOG (ITALY/THRILLER/2017)

#MovieMania_AMovie_ADay
14. A GIRL IN THE FOG🔸 Italy/Thriller

🔺A man is found without any physical injuries after an accident happened in a foggy mountaneous village in remote Italy. Eventhough he has no physical injuries the police became suspicious seeing some splashes of blood in his clothes and the recent disappearence of a sixteen year old girl in the fog. Since he has no memory of what happened there he is taken to a Psychiatrist nearby and the Psychiatrist tried to unravel the mystery around the man.

🔻The movie is the directorial debut of Donato Carrissi based on his own best selling book of the same name. The film is a slow paced Thriller with an ensemble cast including Tony Servillo and Jean Reno. The movie unfolds its secrets mostly through dialogues and there is no violence shown in the film eventhough the story seems to have some of it. The director succeeds in keeping all the happenings unclear to the viewers till the very end of the film. You must be very careful throughout the entire film in order to understand things and there is a chance that some things will left unclear like the fog in that mountain valley. The film shows how far a serious crime investigation is manipulated by the influence of media and the aftereffects of it. The movie gave me a nice experience and remember this film is not for fast Thriller lovers.

🔻Rating : 3.5/5 (A Slow Burning Thriller)

Movie Review Post No. 226
@www.amazingcinemareviews.wordpress.com

©️ PRADEEP V K

3.0 Star (Above Average) · English · Thriller · USA

219. SWEET VIRGINIA (USA/THRILLER/2017)

#MovieMania_AMovie_ADay
7. SWEET VIRGINIA (2017)🔸USA/Thriller

🔺Sam is an Ex – Rodeo chambion who runs a motel in a remote Alaskan village. One day a mysterious man named Elwood came to stay in the motel and the two became friends soon. But Sam doesn’t know the actual reason behind Elwood’s presence in that place. Soon unrest in that otherwise quite place starts after some gruesome murders in a bar nearby.

🔻Sweet Virginia is a slow paced thriller without lot of suspense and the plot is somewhat cliche. But the tense atmosphere and performances of the actors carried the movie to a different level. Jon Bernthal excels as the Ex-rodeo Sam but the one who surprised me is Christopher Abbot as the violent and unpredictable Elwood. The cinematography by Jessica Lee is very nice which helps to develop a thrilling feel in the viewers.

🔻Rating : 3/5 ( A Smart Slow Paced Thriller )

©️ PRADEEP V K

3.5 Star (Good) · Italian · Italy · Mystery · Thriller

217. THE UNKNOWN WOMAN (ITALY/ MYSTERY/2006)

🔸THE UNKNOWN WOMAN (2006)🔸Italy/ Mystery

🔺Irena is an Ukranian woman who came to Italy and desperately in search of a house job in an apartment. She is ready to accept any job that has offered to her in that apartment especially in a particular flat. She has very disturbing and violent nightmares about being violently raped and abused. Why she came from such a long distance for working as a house maid? Is there any significance for the violent nightmares in her life? The mysteries are very difficult to unfold and when all of them finally revealed you will definitely become speechless.

🔻The Unknown Woman is a typical example of how to make a woman centric film. The movie is really an one woman show of the Russian actress Kseniya Rappoport who lived in the screen as the mysterious Irena. The movie exploit her every aspect as an actress and she has done a wonderful job. The screenplay and direction is perfect for a mystery thriller and viewers scarcely get any clues till the
very end of the film. The BGM played an important role in the film and get ready to unfold something rare in the screen.

🔻Rating : 3.5/5 ( A Well Executed And Haunting Cinematic Experience )

©️ PRADEEP V K

2.0 Star (Below Average) · English · Spy · Thriller · USA

216. RED SPARROW (USA/SPY THRILLER/2018)

🔸RED SPARROW (2018)🔸USA/Spy Thriller

🔺Dominika Egorova is a Russian Ballerina who turned in to an intelligence officer recruited for discovering the identity of a mole. She is a trained sparrow, a name given for Russian spys who got extensive training in seducing their targets. She has to gain the trust of Nate Nash, a CIA operative working in Moscow in order to complete her mission and that lead her in to the modern day cold war between USA and Russia.

🔻Red Sparrow is a highly anticipated film in 2018 mainly because of the presence of academy award winning actress Jennifer Lawrence. But sadly the movie doesn’t live up to the expectations and turned out to be a boring affair. The performance of Jennifer Lawrence can’t help the bleak screenplay by Justin Haythe and sleepy direction of Francis Lawrence. If you are expecting an action Spy thriller with enough twist and turns please stay away from this film which will only lose your patience and precious 140 minutes.

🔻Rating : 2/5 ( A Spy Thriller With No Thrills )

©️ PRADEEP V K

3.0 Star (Above Average) · France · French · Revenge · Thriller

215. REVENGE (FRANCE/THRILLER/2017)

🔸 REVENGE (2017)🔸French/Thriller

🔺Jennifer who is in a secret relationship with a French billionaire went to his desert home for enjoying a weekend together. But two of his friends came there and sexually assaulted her and left her in the desert to die. She escaped from death with her will power and started a gruesome journey to take revenge against them.

🔸The movie reminds you of the I SPIT ON YOUR GRAVE films but is highly enjoyable thanks to the thrilling BGM and energetic performances from the acting department. Matilda Lutz done a wonderful job as Jennifer, the soft and beautiful girl next door turned a blood seeking eagle. The film is a fun ride which will make you glued into the seats till the end eventhough you know the final outcome from the very start itself.

🔻Rating : 3/5 ( New Rape Revenge Story )

©️ PRADEEP V K

3.5 Star (Good) · Comedy · English · Thriller · USA

212. GAME NIGHT (USA/COMEDY THRILLER/2018)

🔸GAME NIGHT (2018)🔸USA/Comedy Thriller

🔺A group of friends who are interested in puzzle games involved in a game night at one of their residence. But the game is not that they think of before and they have to unravel a mystery in order to spare their lives. The movie is a complete comedy entertainer with lot of twists and turns which makes you laugh uncontrollably. All of the cast done a wonderful job including Jason Bateman and Rachel McAdams.

🔻Rating : 3.5/5 ( A Complete Fun Ride)

©️ PRADEEP V K